نویسنده: سهيلا شاكرين

aks kargah amozeshi ۰

دغدغۀ ۴۰% بیکاری در ایران و وارد کردن کارگر و تحصیلکردۀ ارزان خارجی

بعضی از نشریات شکایت میکنند که درصورتیکه بیش از ۴۰% از نیروی کار بومی در ایران بیکار هستند، شرکتها و کنتراتچیهای بزرگ خارجی و داخلی کارگر و کارفرماهای غیر بومی و غیر ایرانی وارد و استخدام میکنند. فکر میکنید این بدلیل قوانین مقررات زدائی ماست، یا تنبلی کارگر و مهندسین ایرانی، یا کارآ و ارزان بودن نیروی کار چینی، یا بدلیل رشوه دادن و رانت خواری دلالان اقتصادی است؟

بحثهای قدیمی که دیگه جائی نمیرند. ۰

کُلی-گوئیهائی مثل “آمریکا ستیزی” و “اسرائیل ستیزی” بازسازی بحثهای قدیمی و کهنه.

ربط ما چیست؟ سهم ما چیست؟ بحث روی سرفصلها و کُلی-گوئیهائی مثل “آمریکا ستیزی” یا “اسرائیل ستیزی” و “انزوا جوئی” بازسازی بحثهای قدیمی و کهنه ای هستند که امروزه فایده ای ندارند بغیر از خوراکی برای مطبوعات بودن یا تمرکزی لحظه ای به اعصاب آشفتۀ اکثر ما دادن. مسئلۀ دوست داشتن یا دوست نبودن با آنها نیست. چرا دوستشان نداشته باشیم، مگر ما همه انسان نیستیم؟ ولی چون دوستشان داریم و دوستمان هستند، چون خوش تیپ هستند و دمکراسی یا تکنولوژی دارند، آیا باید بگذاریم که جیبمان را هم بزنند؟؟

jahad eqtesadi ۰

سوال: آیا جهاد اقتصادی باعث تولید ملی، اقتصادی نوین و کارآفرینی خواهد شد؟

سوال: آیا جهاد اقتصادی باعث تولید ملی، اقتصادی نوین و کارآفرینی میشود؟
جواب: خیر!
برای نجات دادن حال و آینده مان، ما مجبوریم که تمرکز خود را روی تولید ملی و پروراندن اکثریت نیروهای تحصیلکرده و انسانیمان در جهت بازگشائیِ صنایع و کشاورزی و تولید ملی نگهداریم.

واقعیت یا دلخواسته ۰

سوال و جواب: آیا چیزی که اعتقاد داریم تبلیغات آنها و دلخواسته های ماست یا واقعاً واقعیت است؟

محدود کردن تحلیل مشکلات به ریشه های داخلی و بومیِ قضایا بغیر از عقب ماندن از آگاهیهای بروز و نیآموختن در مورد سیستمهای خشنِ اقتصادی-سیاسی جهانی، که بر ما اعمال میشوند، فایده ای ندارد!  به خواننده ای گفته بودند که تجارت و اقتصاد آزاد برای ما دسترسی به فرصتهائی از قبیل: ۱) منابع مالی خارجی، ۲) فناوریهای پیشرفته غرب، ۳) مهارتهای مدیریتی مدرن، و ۴) بازارهای بین المللی را امکانپذیر میکند. … 

درک اقتصاد ساده است ۸

ربط ما چیست؟ اقتصاد موضوع ساده ایست و قابل درک برای همه!

اقتصاد موضوع ساده ایست و قابل درک برای همه. چون هر کدام از ما هر روز با آن سر و کله میزنیم. مثلا، اگر این چند جمله برای شما معنی میدهد، شما جواب سوالهائی مثل اقتصاد چیست، چرا باید به رویدادهای اقتصادی توجه کرد و برای داشتن یک اقتصاد خوب چه لازم است را میدانید!

مکانیزم زنگ زدۀ کهنه ۱

پهلوی: مکانیزم عقب ماندگی اکثریت مردم و بهره برداری گروهی کوچک

  سالها پیش در تهران جوان بودم و تناقظاتی که روزانه در شهر یا در وسائل ارتباط جمعی بین کشور خود و کشورهای پیشرفته میدیدم برایم قابل فهم نبود. یکی از آنها دیدن مکرّر...

آقای سنجی-بانکر موسس دانشکده پابرهنه ها در هند سالانه صدها نفر را تعلیم میدهد ۲

کنترل کامل مردم لازم نیست. برنامه ریزی برای هر گوشه زندگی و فکر مردم لزومی ندارد!

آموزش ساختن وسائل خورشیدی به مادر بزرگهای پابرهنه ی آفریقائی در یک موسسه هندی. ویدئو داخل لینکهای پائین نشان میدهد که مادر بزرگهای پابرهنه با برق وسایل خورشیدی ساخته ی خود دهکده هاشان را...

lego2 ۵

ربط ما چیست؟ ۵ # نداشتن زیربناهای لازم برای تولید ملی، باقی ماندن در نادانی و ناتوانی اکثریت ما را تضمین میکند!

تجربه ی زندگی و علم فیزیک این واقعیت را به ما نشان داده است که همیشه در مقابل هر نیرو یا تلاشی یک نیرو و تلاش متقابل وجود دارد. بعضی نیروهای مقابل ما سازنده درعین...