بی کمالی های انسان از سخن پیدا شود

بی کمالی های انسان از سخن پیدا شودمی گویند نحوه ی گفتار هرانسان و واژه هایی که وی در سخنان خود بکارمی برد نشان دهنده ی میزان شخصیت اوست. به اطراف خود دقت کنیم،چه بسیارند افرادی که سالها تحصیل کرده اند و پست و مقام های بزرگی درجامعه به آنها سپرده شده ویا صاحب موقعیتهای مهم اجتماعی هستنداما هنوز آداب یک سخن گفتن ساده را نمی دانند. این بی کمالی ها از چه دورانی نشات می گیرد؟ آیا شخصیت خانوادگی و اصل و نسب دراین مورد نقشی دارند؟

توهین کردن و ناسزا گویی را خودمن بارها و بارها از زبان افراد بلندپایه وصاحب موقعیت که مورد توجه هستندرا شنیده ام. پس چه خوب است که قبل از سخنوری اطلاعات منطقی وکافی را بدست آوریم تامجبوربه توهین  وبه کار بردن کلمات سخیف نشویم. یکی دیگراز مشکلات این است که متاسفانه بعضی از افراد حدود خودرا نمی دانند، یعنی درمورد هرمسئله ای بدون در نظر گرفتن چارچوب وظایف خود برمبنای حقوقی و قانونی حق قضاوت بخود می دهند و درکمتراز سی ثانیه به صدور رای نیز می پردازند. .

معمولا چنین افرادی درشرایطی که ببینند درراه منطق حرفی برای گفتن ندارند، شروع به داستان سرایی وبیراهه روی  می کنند تا خودرا به بالا بکشندیا حرف خود را به کرسی بنشانند. پس چه خوب است که قبل از واگذاری پست ها به افراد،درکنار تست های بیشمارفنی  وعقیدتی و ……به این مسائل که مسائل کم اهمیتی نیست هم توجه شود تاشاهد مضحکه قرار گرفتن در بین عموم نشوند.

نویسنده : علی بهادر

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *