فروردین
۱۰
۱۳۹۲

پوشش زنان ایرانی در گذر زمان+تصاویر

بدون تردید جهان بینى و انسان شناسى هر فرهنگ و مکتب، نقش اساسى و مهمّى در انتخاب نوع و کیفیت پوشش دارد.
تاریخچه پوشش در ایران نیز پیوندی عمیق با حجاب، به معنای پوشش کامل و زیبایی شناسی و زیبایی دوستی دارد.
سرزمین ایران سرآمد زیبایی ها و ظرافتهاست، مردم ما حامل فرهنگی عمیق و ریشه دار، با آمیزه ای از دین و تاریخ هستند. تاریخی که در اقصا نقاط عالم ریشه دوانده است. هر اندازه فرهنگ و هنر یک سرزمین با بنیانهای اعتقادی و فکری و دیرپای ملتی مرتبط باشد، برعمق عظمت حس زیبایی شناختی مردم آن سرزمین تاثیر می گذارد.
تجلیّات پوشش در میان زنان ایران چنان چشمگیر است که برخى از اندیشمندان و تمدننگاران، ایران را منبع اصلى ترویج حجاب در جهان معرفى کردهاند. یافته های پژوهشی نشان می دهد که زنان ایران زمین از زمان مادها (که نخستین ساکنان آریایی ایران زمین بوده اند) حجاب کاملی شامل پیراهن بلندچین دار و شلوار تا مچ پا و چادر و شنلی بلند روی لباس ها، داشته اند. این حجاب در دوران سلسله های مختلف پارس ها نیز معمول بوده است. در زمان زرتشت و قبل و بعد از آن، زنان ایرانی از حجابی کامل برخوردار بوده اند.
برابر متون تاریخی، در همه آن زمان ها پوشاندن موی سر و داشتن لباس بلند و شلوار و چادر رایج بوده است و زنان با آزادی در محیط بیرون خانه رفت و آمد می کردند و هم پای مردان به کار می پرداختند. و این امور با حجاب کامل و پرهیز شدید از اختلاط های فساد برانگیز همراه بوده است.
جایگاه فرهنگی پوشش در میان زنان نجیب ایران زمین به گونه ای بوده است که در دوران سلطه کامل شاهان، هنگامی که خشایارشاه به ملکه «وشی» دستور داد که بدون پوشش به بزم بیاید تا حاضران زیبایی او را بنگرند، وی امتناع کرد و برای این سرپیچی، به حکم دادوران، عنوان «ملکه ایران» را از دست داد.

دوره مادها
مادها اولین حکومت فراگیر در فلات ایران بودند آنان از هر طبقه و قومی که بودند برای جلوه گری هر چه بیشتر خود به هر چیزی که گمان می بردند خودآرایی است مانند یک نیاز حتمی و حیاتی دست می یافتند و در هر زمان وسایل موجود را از طلا، نقره، مفرغ، آهن تا گچ و سنگ و صدف می ساختند.
«اصلى که باید در نظر داشت، این است که طبق نقوش برجسته و مجسمههاى ما قبل میلاد، پوشاک زنان آن دوره از لحاظ شکل، با کمى تفاوت، با پوشاک مردان یکسان است.» و «مرد و زن به واسطه اختلافى که میان پوشش سرشان وجود دارد، از هم تمیز داده مىشوند.»

دوره پارسىها (هخامنشیان)

پارسىها به وسیله کوروش، دولت ماد را از میان برداشته و سلسله هخامنشى را تأسیس کردند. آنها از نظر لباس همانند مادها بودند. در مورد پوشاک خاص زنان این دوره آمده است: «از روى برخى نقوش مانده از آن زمان، به زنان بومى برمىخوریم که پوششى جالب دارند. پیراهن آنان پوششى ساده و بلند یا داراى راسته چین و آستین کوتاه است.
به زنان دیگر آن دوره نیز برمىخوریم که از پهلو به اسب سوارند. اینان چادرى مستطیل شکل، بر روى همه لباس خود افکنده و در زیر آن، یک پیراهن با دامن بلند و در زیر آن نیز، پیراهن بلند دیگرى تا به مچ پا نمایان است. »

تصویر به جا مانده بر روی تخته سنگهای دوره هخامنشی نشان می دهد که شباهتی بین لباس زنان و مردان پارسی وجود داشته است. زنان پارسی به جز لباس شبیه آنچه ملکه می پوشیده، لباس دیگری نیز داشته اند، پیراهن آنان پوششی ساده، بلند یا دارای راسته چین و آستین کوتاه بوده که دامن از زانو به پایین شرابه هایی از مچ پا آویزان داشته، علاوه بر اینها زنان پارسی از چادر نیز استفاده می کردند، و آنرا بر روی تن خود می انداختند به طوری که تمام لباسهای زیر را می پوشانید. نقوشی که روی فرش پازیریک که در سیبری پیدا شده و آنرا مربوط به ایران در دوران هخامنشی می دانند، این مطلب را تصدیق می کند زیرا زنانی که بر روی این فرش نقش کرده اند پوششی سر اندر پا چیزی شبیه چادر روی همه پوشاک خود داشته اند.

دوره اشکانیان
در این دوره نیز همانند گذشته، پوشش زنان ایرانى کامل بوده است. در این باره چنین مىخوانیم: « لباس زنان اشکانی پیراهنی بلند روی زمین، گشاد، پرچین، آستین دار و یقه راست بوده است و پیراهن دیگری روی آن را می پوشانیده است. قد پیراهن دوم نسبت به اولی کوتاه و ضمناً یقه باز بوده است و روی این دو پیراهن چادر به سر می کردند. » پیراهن ها از پارچه های منقش (مخصوصاً قلابدوزی شده) تهیه می شده است. آنان کفش ساده دوران اشکانی را به پا می کردند و کمربندشان منحصر به نواری بوده که برای جمع کردن گشادی پیراهن در زیر سینه می بستند.
نقش برجسته پالیر در موزه لوور زنی از دوره اشکانی را نشان می دهد. این زن چادر به سر دارد و زیر آن عمامه اش به خوبی نمایان است. بر بالای پیشانی (پایین عمامه) فلزی پهن منقوش و برجسته چون نواری موهای جلوی سر را پوشانده و با وضع مطلوبی به عقب سر برده است.
در جاى دیگر آمده است: «چادر زنان اشکانى به رنگهاى شاد و ارغوانى و یا سفید بوده است. گوشه چادر در زیر یک تخته فلزى بیضى منقوش یا دکمه که به وسیله زنجیرى به گردن افکنده شده، بند است. این چادر به نحوى روى سر مىافتاده که عمامه (نوعى کلاه زنانه) را در قسمت عقب و پهلوها مىپوشانیده است.

دوره ساسانیان
در این دوره اردشیر دین زرتشت را دین رسمى کشور قرار داد. اوستا را ترجمه و آتشکدههاى ویران را بازسازى نمود. زنان در این دوره همچنان داراى حجاب کامل بودند. در مورد پوشاک زنان این دوره چنین آمده است: «چادر که از دورههاى پیش مورد استفاده بانوان ایران بوده است، در این دوره نیز به صور مختلف مورد استعمال داشته است.»

از آنجا که زرتشت در زمینه اصل حجاب و پوشش زنان در ایران کمبودى نمىدیده است، با تأیید حدود و کیفیت حجاب رایج آن دوران، کوشید تا با پندهاى، خود ریشههاى درونى حجاب را تعمیق و مستحکم نموده، عامل درون را ضامن اجرا و پشتوانه استمرار و استوارى حجاب معمول قرار دهد.

بررسی نقوش سنگی و طرح‌هایی از چندین بشقاب باستانی نشان می‌دهد که بانون ساسانی پیراهنی بلند با آستین یا بدون آستین، پرچین و گشاد می پوشیده اند و آن را با نواری در زیر سینه مانند زنان اشکانی جمع می کردند، از طرز قلم زنی و چین سازی پیراهن و دامن پیداست که در انتهای دامن بر پشت پا، پارچه ای اضافه و پرچین به آن دوخته اند یقه پیراهن آنان اغلب گرد ولی یقه جلو باز تا پایین تر از سینه نیز دیده می شود زنان ساسانی گاهی چادر گشاد و پرچین سر می کردند که تا ساق پا می رسیده است.

دوره صفویان
به دلیل توجه صفویان به آداب و رسوم و مذهب خاص ایرانی و مذهب اثنی عشری، رشته های گوناگون صنعت و هنر، پیشرفت شایانی داشته است، که در این میان پوشاک بانوان، با توجه به بافت خاص اجتماعی

–مذهبی آن روزگار شکل خاصی به خود گرفت.
پیراهنها، اغلب رنگارنگ و گلدار و زربفت ابریشمی بود و روی آن قبای جلوباز بلندی تا مچ پا به پا می کردند و کمربندی به کمر می بستند بصورتیکه محکم روی کمر قرار نگیرد، کلاه کوچک، چارقد، شلوار پنبه دوزی شده، جوراب ساقه کوتاه پارچه ای از جمله پوشاکی بودند که در فصل زمستان مورد استفاده زنان قرار می گرفتند.
زنان هنگام بیرون رفتن از خانه چادر بزرگ سفید یا بنفش رنگی، به سر می کردند که تمامی بدن آنان را می پوشاند و فقط جلوی صورت باز می ماند که بوسیله آن می توانستند پیش روی خود را ببینند.

دوره زندیه
در دوره نادرشاه افشار و خاندان او از تجملات لباس ها کاسته شد و جامه ها فرمی ساده تر به خود گرفتند. از خصوصیات جامه های این دوره کوتاه شدن دامن پیراهن ها (بلوز) و قبا بود و فرم شلوار(تنگ یا گشاد) و جنس وتزیینات آن اهمیت بیشتری پیدا کرد. در دروه زندیه عموما زنان پیراهن تنگی در بر می کردند که پارچه آن اغلب از نخ و ابریشم بود. یقه گرد (بدون یقه) که در وسط آن چاکی بوسیله روبان یا دکمه در زیر گلو بسته میشد. در مواقع احتیاج روی پیراهن، اغلب ارخالق( کت بلندی است که تا نصف بدن را می پوشاند)آستین سنبوسه یا کلیجه( کت بلندی که تا روی ران می رسید روی ارخالق می پوشیدند) آستین کوتاه می پوشیدند.

زنان این دروه مانند مردان، شلوار گشاد و بلندی که از پارچه های راه راه که بطور مورب دوخته می شد به پا می کردند و روی آن دامن گشاد و نسبتا بلندی می پوشیدند که تا وسط ساق پا می رسید.
زنان در این دوره روی سرخود توری یا پارچه زیبایی را بطور آزاد انداخته و با زیور وزینت، موهای خود را می آراستند. کفش آنها نعلین یا ساغری نوک برگشته بود که فقط اندکی از سر انگشتان پا در داخل آن قرار می گرفت. زنان هنگام خروج از منزل چادر سیاه یا بنفش یا نیلی تند به سر می کردند و روی خود را با روبنده، کاملا می پوشاندند.

دوره قاجاریه
پوشاک زنان در دروه قاجاریه شبیه لباسهای زندیه بوده و خیلی کم تغییر کرده است. پیراهن های چاک دار آستین بلند دوره قبل با دامنهای گشاد و پرچین بلند که لبه دامن را بوسیله یراق و گلابتون و.. . حاشیه داده تزیین می کردند، کمربندی طلا و نقره یا جواهر نشان به کمر می بستند. در این دوره مانند دوره زندیه تور و کلاهک زینت سر بوده و چادر نماز و چارقد هنوز معمول نشده بود.
مسافرت ناصرالدین شاه قاجار به فرهنگ و روسیه و دیدن لباسهای بالرینهای پترزبورگ که شلوار بافته چسبان و نازکی به پا می کردند و زیر جامه بسیار کوتاهی به اندازه یک وجب روی آن می پوشیدند، شاه را برآن داشته که زنهای حرمسرای خود را که لباسشان شامل: پیراهن، ارخالق، کلیجه، شلیته، شلوار، جوراب، چارقد و کلاغی بود، به این لباس درآورد.
ساختار طبیعی فلات ایران در طول اعصار تاریخی این مرز و بوم و مرکزیتی که به دلیل داشتن پل ارتباطی بین شرق و غرب عالم داشت باعث شد که این سرزمین سالیان سال در معرض یورش و تهاجمات اقوام و ملل گوناگون قرار گیرد. بدیهی است که این یورشها توسط اقوامی که دارای فرهنگ و اعتقادات ویژه خود بودند صورت می‌گرفت و شدیدترین فشارها را بر فرهنگ بومی و سنتی جامعه به وجود می‌آورد.

بدین گونه قوم ایرانی که از اعصار باستان اعتقاد به پوشیدگی و مستوری زن داشت و حتی خدایان و الهه‌های خود را در اوج پاکی و قداست می‌پرستید و با قبول دین اسلام و تأکید و تأیید این دین بیش از پیش بر پوشیدگی زنان دقت می‌کرد، تحت فشارهای گوناگون قرار گرفت: « هجوم مغول بعینه نمونه‌ای از این فشارها مبنی بر حضور زن بدون پوشش در مجامع عمومی بود که پس از قدرت گرفتن حکومتهای شیعی مذهبی چون سربداران و صفویان منتفی شد و زن ایرانی با پوشش همچنان به حضور خود در اجتماع می‌پرداخت. »
بنابراین دوران قاجاریه به عنوان نخستین دوران رویارویی نزدیک با غرب حائز اهمیت است. ایرانیان نخستین تجربیات تلخ شکست از غرب را در جنگهای ایران و روسیه آزمودند و به ناچار به تفوق نظام جنگی و علمی آنان آگاه شدند. بروز جنگهای ایران و روس، روابط ایران را که سالیان سال به دلیل جنگهای داخلی از اوضاع جهانی بی خبر بود گسترش داد و رفت و آمد خارجیان فزونی گرفت. از سویی دیگر اعزام محصلین ایرانی به خارج از کشور به منظور کسب علوم و فنون جدید، ایرانیان را با سبک زندگی غربی آشنا کرد. همین رفت و آمدها به دربار و ارتباط خارجیان با ایرانیان در نوع پوشش مردان تأثیر گذاشت و کم کم استفاده از پیراهن و کفش چرمی معمول گشت.
تغییر لباس زنان اندرون نیز که پس از سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا آغاز شده بود، به تدریج از حرمسرای شاهی به خانه اعیان و سایر اقشار جامعه سرایت نمود. اما پوشش زنان در بیرون از خانه تا دوره مشروطیت و مدتی پس از آن به همان شکل سنتی (چادر، چاقچور و روبنده) بود.
تحولات سیاسی ایران پس از انقلاب مشروطه در جامعه زنان بی تأثیر نبود، به ویژه آنکه احزاب سیاسی و گروههای متعدد مسئله تعلیم و تربیت زنان و اصلاح وضعیت آنان را در رأس برنامه خود قرار داده بودند. آنان یکی از عوامل اصلی متمدن بودن را حضور زنان در عرصه اجتماع می‌دانستند و مانع اصلی این حضور را در سبک و شیوه زیستی و سنتی جامعه و نوع پوشاک جست وجو می‌کردند. بنابر این به دنبال یک سری انتقادات نسبت به حضور زنان در اندرونی، خواستار حضور آنان در جامعه بودند. بدین منظور یک جریان پنهان اما مستمر با بیان آزادی زن از اسارت، بین تجددخواهان بروز کرد. اینان خواستار حضور زن در عرصه اجتماعی بودند و از وضع حجاب سخن به میان می‌آوردند.
ورود اجناس و البسه گوناگون اروپایی و حضور خیاطان و طراحان فرانسوی، و تقلید از آنها، کم کم، باعث تغییراتی مهم در وضع لباس ایرانیان و خصوصا زنان ایرانی شد. به این ترتیب که، از طول و عرض چادر کاسته شد و چاقچور و روبنده در میان جوانان، اکثرا از بین رفت و پیچه عمومیت یافت، شلوار کشی تبدیل به جوراب های ساقه بلند ماشینی شد، پیراهن و شلیته و شلوار و چادر کمری جای خود را به پیراهن های بلند یک تکه که بلندی آن بر حسب مد روز تغییر می کرد، دادند و به جای ارخالق و نیم تنه، کت و ژیلت و بلوز به طرز دوخت اروپایی معمول شد و پارچه های زری و مخمل و تور، به کرپ و ساتن و کرپ دشین و ژرژت و.. . تغییر یافت.
چنانچه گفته شد، با نگاهی به تاریخ تحول پوشاک زنان در ایران خواهیم دید که تغییر و تحولات لباس زنان از اندرونی و زنان درباری شروع شده و به طبقات و اقشار دیگر جامعه سرایت کرده است، این تقلید بنا به موقعیت اجتماعی افراد و به تناسب و توانایی آنها در انتخاب نوع و جنس پارچه و تزیین آن تفکیک می شده است. در زمان رضا شاه که پوشاک ادامه دروه قبل است، بیشتر زنان اعیان و اشراف لباس های اروپایی به تن می کردند اما هنگام خروج از منزل روی آن چادر می پوشیدند.

پوشش زن در ادیان بزرگ الهى
پوشش و به عبارتی حجاب در کلیه ادیان الهی به شکل بسیار با اهمیتی وجود داشته است به گونه‌ای که بعد از ظهور اسلام، اصلاح و تلطیف گشت.

حجاب در شریعت حضرت ابراهیم(علیهالسلام)
در آئین مقدس حضرت ابراهیم (علیهالسلام) مسأله پوشش زنان، حائز اهمیت بوده است. در کتاب تورات چنین مىخوانیم: «”رفقه” چشمان خود را بلند کرده و اسحاق را دید و از شتر خود فرود آمد، زیرا از خادم پرسید: این مرد کیست که در صحرا به استقبال ما مىآید؟ خادم گفت: آقاى من است. پس برقع خود راگرفته، خود را پوشانید. » از این بیان روشن مىشود که پوشش زن در مقابل نامحرم در شریعت حضرت ابراهیم (علیهالسلام) وجود داشته است؛ زیرا «رفقه» در مقابل اسحاق که به او نامحرم بود، از شتر پیاده شد و خود را پوشاند تا چشم اسحاق به او نیفتد.

حجاب در آیین یهود
در اصول اخلاقى «تلمود» که یکى از کتابهاى مهم دینى و در حقیقت فقه مدون و آیین نامه زندگى یهودیان است، آمده: «اگر زنى به نقض قانون یهود مىپرداخت، چنانچه مثلاً بىآنکه چیزى بر سر داشت به میان مردم مىرفت و یا در شارع عام نخ مىرشت یا با هر سنخى از مردان درد دل مىکرد یا صدایش آنقدر بلند بود که چون در خانهاش تکلّم مىنمود، همسایگانش مىتوانستند سخنان او را بشنوند، در آن صورت مرد حق داشت بدون پرداخت مهریه او را طلاق دهد. »

حجاب در آیین مسحیت
در کتاب انجیل آمده است: پولس در رساله خود به قدنتیان تصریح مىکند: «اما مىخواهم شما بدانید که سر هر مرد، مسیح است و سر زن، مرد و سر مسیح، خدا. هر مردى که سرپوشیده دعا یا نبوت کند سر خود را رسوا مىنماید. اما هر زنى که سربرهنه دعا کند، سر خود را رسوا مىسازد؛ زیرا این چنان است که تراشیده شود. زیرا اگر زن نمىپوشد، موى را نیز ببرد و اگر زن را موى بریدن یا تراشیدن قبیح است، باید بپوشد؛ زیرا که مرد را نباید سر خود را بپوشد چون که او صورت و جلال خداست، اما زن جلال مرد است؛ زیرا که مرد از زن نیست، بلکه زن از مرد است و نیز مرد به جهت زن آفریده نشده، بلکه زن براى مرد. از این جهت زن مىباید عزتى بر سر داشته باشد، به سبب فرشتگان.. . در دل خود انصاف دهید آیا شایسته است که زن ناپوشیده نزد خدا دعا کند. »( باب۱۱، آیه ۳تا۱۴)
پس در جایى که براى دعا باید سر زن پوشیده باشد، به هنگام روبه رو شدن با نامحرم پوشش سر لازمتر خواهد بود. نیز در انجیل، در رساله پولس، به تیموتاوءس مىگوید: «و همچنین زنان خود را بیارایند به لباس حیا و پرهیز، نه به زلفها و طلا و مروارید و رخت گرانبها، بلکه چنان که زنانى را شایسته است که دعواى دیندارى کنند به اعمال صالحه. »

حجاب در اسلام
حدود پوشش برای زنان در احکام اسلامی ولایت دارد بر اینکه: پوشاندن غیر وجه و کفین بر زن واجب است و پوشش بدین نحو جزء ضروریات و مسلمات است و از نظر قران، حدیث و فتاوی هیچ اختلاف و تشکیکی در این باره وجود ندارد. در قران و روایات ائمه هدی علیه السلام کلماتی درباره مسئله پوشش بیان شده که شناخت دقیق آن در تبیین موضوع کمک شایانی می کند از این رو به بررسی این واژه ها می پردازیم:
تبرج : در لغت به معانی بروز و ظهور می باشد و معنای اصطلاحی تبرج، آشکار کردن و جلوه گری زینتهای زن می باشد. در جای دیگر تبرج را خودنمائی در مقابل مردان معنا کرده و نوشته «تبرجت: اظهرت زینتها للرجال» بدحجابی یکی از مصادیق تبرج است. حجب (حجاب): یکی از معانی حجاب پرده و پوشش و حائل است. کلمه «حجاب» هم به معنای پوشیدن است هم به معنی پرده و پوشش و بیشتر استعمالش به معنی پرده است. این کلمه از آن جهت معنی پوشش می دهد که پرده وسیله پوشش است. شهید مطهری در این باره می فرماید: «همین امر موجب شده که عده زیادی گمان کنند اسلام خواسته زن همیشه پشت پرده و در خانه محبوس باشد و بیرون نرود در حالی که وظیفه پوششی که اسلام برای زنان مقرر کرده است بدین معنی نیست.»
جلباب: در قران کریم جلباب یکی از پوششهای لازم برای زنان مومنین معرفی شده است. یا ایهاالنبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیهن ذلک ادنی ان یعرفن فلایؤذین و کان الله غفورا رحیما
ای پیغمبر به زنان و دختران خود و زنان مومنین بگو که خویش را به چادر فرو پوشند که این کار برای اینکه انها به عفت و حرمت شناخته شوند تا از تعرض و جسارت هوسرانان ازار نکشند بسیار بهتر است و خدا در حق خلق بسیار آمرزنده است.
خمار: یکی دیگر از پوششهایی که درقرآن کریم برای زن معرفی شده است خمار می باشد.
قل للمومنات … و لیضربن بخمر هن علی جیوبهن … به زنان با ایمان بگو سرو سینه و دوش خود را با مقنعه بپوشانند.
در کتب لغت درباره این لغت چنین آمده است که خمر و خمار به معنی ستر و پوشش است؛ شراب را خمر میگویند زیرا حواس ظاهری و باطنی را می پوشاند؛ به روسری زن نیز خمار می گویند زیرا به وسیله ان سرش را می پوشاند.

زینت: مفهوم زینت در عربی از زیور در فارسی گسترده تر می باشد زیرا زینت هم به زیورهایی گفته می شود که از بدن جدا می شوند مثل جواهرت و هم به آرایشهایی گفته می شود که به بدن متصل است نظیر سرمه و … عفت: عفت یک بینش، منش و یک صفت و خوی عالی است. العفه حصول حاله للنفس تمتنع بها عن غلبه الشهوه»

نویسنده:نسرین جعفری کادیجانی

پوشش زنان ایرانی

پوشش زنان ایرانی

پوشش زنان ایرانی

پوشش زنان ایرانی

پوشش زنان ایرانی

پوشش زنان ایرانی

پوشش زنان ایرانی

پوشش زنان ایرانی

پوشش زنان ایرانی

پوشش زنان ایرانی

پوشش زنان قاجاری

پوشش زنان امروزی

 

درباره نویسنده: حسین عباسپور

دانش آموز سال سوم رشته تجربی-دبیرستان نمونه ابن سینا-شیراز

۸ دیدگاه + فرستادن دیدگاه

 • سپاس از مطلب خوبتون.
  لباسها در اعصار گذشته و در جوامع بشری با توجه به اقلیم و محیط فکری و محیط زیست، مختلف بوده. بد نبود البسه اروپائیان(روم و یونان) نیز ذکر میشد.
  اما حجاب در لغت به معنای پوشش است. چیزی که مخفی باشد در حجاب قرار گرفته و پوششی که چیزی را مخفی میکند حجاب نام گرفته و این حجاب میتواند بصورت یک دیوار جدا کننده باشد، یالباس باشد، یا نبود نور کافی باشد یا حرفی به دروغ باشد و همچنین در دنیای رسانه ای امروز خبری کم اهمیت بجای خبری پر اهمیت در صدر خبرها قرار گیرد.
  پوششی که امروز به عنوان حجاب مورد توجه و ستیز است در گذشته هایی دور که آقای عباسی ذکر کرده اند شاید به عنوان یک عقیده مذهبی و عنصری خارجی وجود نداشته.
  اگر بخواهیم نوع پوشش و کاربری لباسهای از دوره صفوی تا امروز با ماقبل و قبل از اسلام و حتی در زمان مادها و پارتها مقایسه کنیم در میابیم که لباسها با نوعی طراحی همراه بود که علاوه بر پوشش به زیبائی و کاربری ان نیز توجه میشده که این نشان از ارتقاء سطح فکری انسانها در نوع پوشش بوده. اما امروز پارچه ای سیاه که هیچ ارتباطی با انسان در پروسه زندگی ندارد اطرف اورا (انسان ماده یا زن)احاطه کرده و از آن به عنوان آنتی ویروس یا مسونیت یاد شده. این در حالی است که حجاب دو رو دارد و در روی دیگر آن اهریمن نیز میتواند از حجاب برای مقاصد خود استفاده کند. نبود نور نوعی حجاب است برای یک دزد که شبانه مکانی را غارت کند. یا بمبی که زیر چادر مردی که خود را با حجاب زنها سر تا پا سیاه کرده است وسط جمعی انسانی منفجر شود. همچنین یک دانشجو یا استاد دانشگاه ویا یک روحانی یا مقامی سیاسی با استفاده از موقعیت و لباس خود به عنوان حجاب برای دست زدن به شرارتها و شهوت ها و سوء استفاده ها کمک بگیرد. فاصله ها نیز به نوعی حجاب هستند و گناهان ما حجاب مایند در رسیدن و دیدن وجه الله.

  موضوعی دیگر که در باب حجاب مورد توجه است بحث صداقت است. با تفاسیری که از حجاب شد در میابیم که میتواند روبروی صداقت قرار گیرد. به همین دلیل است که در بسط تفکر حجاب گرایانه میباید احتیاط کرد چرا که ممکن است بجای مسونیت اهریمن و جهالت را در دامان خود پرورش دهد.

  شاید در مطلب فوق میبایست تفکیکی صورت میگرفت و حجاب را از لباس جدا مورد تحقیق قرار میداد.
  سپاس.

 • آقای حسن پور
  حجاب نیزخودنوعی لباس است
  موضوع نیزپوشش زنان است

 • آقای عباسپور درود
  من اصولن شخصیتم انتقادیست و تا بحال انتقاداتم تند بوده. امیدوارم مطلبم آزرده خاطرتان نکند چرا که قصد من و تو از این نوشته ها چیزی جز روشن شدن تاریکیها نیست. خب نقطه بگذاریم و برویم سر خط.

  کسی که برای آگاه کردن مردم از آنچه که نمیدانند مطلبی مینویسد یا سخنی میگوید باید که کلامش خالی از هر حُبّ و بُغضی باشد ولی ظاهرن شما در این مطلبتان هر دوتایش را در با هم در نوشته ی یتان نشان داده اید.
  حبّش کجاست؟
  شما با عشق و علاقه به حجاب ، تنها آن بخش از تاریخ را نشان داده اید که گویی در همه ی دوره ها این حجاب بوده است که بر زنان حکومت میکرده !!!
  حُب شما به حجاب تا آنجا پیش رفته که با گذاشتن عکسی از دوران شاهنشاهی پهلویها خواسته اید نشان دهید که در دوران پهلویها هم همه ی زنان ایرانی حجاب بر تن میکردند

  بغضش کجاست؟
  عزیز جان تو که برای القای درست بودن حجاب از دوره ی مادها شروع کرده ایی و تاریخ را یک به یک ورق زده ایی چرا یکدفعه از قاجاریه به بعد میزنی به صحرای کربلا و وارد ادیان الهی میشوی؟؟؟

  اینکه نشد تحقیق برادر. خواننده ی مطلبت این را حس میکند که به عمد و از روی بغض نخواسته ایی دوران پهلویها را که بیش از نیم قرن بر ایران حاکم بوده اند را در این نوشته ات جا دهی. من به خوب یا بد آنها کاری ندارم ولی وقتی کسی تاریخوار مطلبش را دسته بندی میکند باید حواسش تا انتهای حرفش باشد نه اینکه مطلبش را ابتر کند.

  و اما درباره ی عکسهایی که در دوره های متفاوت گذاشته ایی و قضاوت کرده ایی که با توجه به این عکسها ایرانیها در همه ی دوره ها حجاب بر تن و سر میکردند باید بگویم که :

  ۱- در تمامی نقاط کره زمین ( بجز محدودی از قبیله ها )از جمله ایران ،هم مردان و هم زنان لباسی بلند بر تن میکردند که این فقط خاص زنان ایران نبوده ( نگاهی به لباسهای سنتی زنان و مردان در چین ، ژاپن ، اروپا ، مصر و … بینداز لطفن)

  ۲- این عکسهایی که گذاشته ایی و به آنها بر بودن حجاب در دوره های مختلف ایران تاکید کرده ایی ، عکسهایی از شاهزادگان و اشرافزادگان هست که نمیتوان بدرستی گفت که این لباسی بوده که زنان ایرانی آنرا می پوشیده اند. حتمن متوجه هستید که فرح پهلوی ملکه ی ایران هیچ اعتقادی به حجاب نداشته و ندارند ولی وقتی که لباس اشرافی یشان را میپوشیدند ، بلندی لباسش تا روی ناخن پایش میآمد. (میتوانی عکسهای تاجگذاری ملکه را از اینترنت نگاه کنی )
  و یا اینکه ملکه ی حال حاضر انگلیس، همیشه با لباسی که تا زیر زانویش را بپوشاند در انظار ظاهر میشود . او حتی موهای خودش را هم با یک کلاه میپوشاند در حالیکه اعتقادی به حجاب هم ندارد.

  بنابراین این عکسهایی که از اشرافیان هر دوره گذاشته ایی نمیتواند دلیلی بر حضور حجاب نزد زنان ایرانی در دوره های مختلف تاریخی باشد.

  ۳- همانگونه که آقای حسن پور هر نظر داده اند لباسها در اعصار گذشته و در جوامع بشری با توجه به اقلیم و محیط فکری و محیط زیست آنها بوده است . مثلن در شبه جزیره ی عربستان بدلیل شرایط اقلیمی که بیشتر با طوفان شن همراه بوده میبینیم که هم زنان و هم مردان لباس بلند بر تن میکردند و هر دوی آنها سر خود را با حجاب میپوشاندند.

  ۴- آخرین و مهمترین مطلب : حسین جان بچسب به درس و مشقت و به لباس زیر و روی زنها هم کاری نداشته باش چون آنها هم به لباس من و تو کاری ندارند. اجازه بده این حرفهای خاله زنکی ( عمو مردکی) زنها خودشان بین خودشان حل کنند.

  • آقا شاهپور ابتدای مطلبتو که خوندم فکر کردم داری مطالب دیگران رو نقد میکنی به ( ۴- آخرین و مهمترین مطلب) که رسیدم متوجه شدم در اصل داری غیرت خودتو نقد میکنی تا ما خانمها بدونیم امثال شما ها چقدر بی غیرتید و ای کاش بعضی از خانومهای بی صفت هم غذای چشم شما نمیشدند
   یه روزی مردها اینقدر با غیرت بودند که نمیگذاشتند این حرفا بشه حرفای خاله زنکی
   چه حیف که اینروزا خیلی از مردهای نامرد پوشش خانومهاشون رو هم به حال خودشون گذاشتند، شاید چشم حریص خودشون هم تو خیابون با دیگران سیر بشه اما…

 • از نویسنده محترم درخواست است که در خصوص نقدهای صورت گرفته پاسخ دهند..

 • با سلام،حجاب به عنوان یک امر اجتماعی که از جنبه های مختلفی می توان آن را مورد کنکاش قرارداد و در موردش تحقیق کرد همواره از زمان پیدایش انسان تا زمان حال مورد توجه انسان بوده،هر چند در دوره های مختلف و در جوامع مختلف از حیث نوع تفاوت وجود داشنه و دارد، گرایش به حجاب و پوشش شبیه به یک امر درونی و فطری است چرا که به نظر اگر غیر از این بود این چنین در این سیر تاریخی شاهد رواج آن در میان جوامع انسانی نبودیم.در میان ایرانیان نیز مثل سایر جوامع رایج بوده ولی اینکه در کدام دوره از تاریخ این مرز و بوم از وضعیت بهتری برخوردار بوده است بستگی به این دارد که چه شخصی و با چه مرام و مسلکی به نظاره بنشیند،در هر حال امیدوارم حجاب به عنوان یک فرهنگ و انچنان که مورد تایید عقل و شرع می باشد مورد توجه بیش از پیش قرارگرفته و از این مرز و بوم رخت بر نبندد چرا که حجاب مادر پاکی هاست…

 • عالی

 • باتشکر از مطالب بسیار جالب شما.در صورت امکان محبت بفرمایید منابع مطلبها رو هم ذکر بفرمایید با تشکر

فرستادن دیدگاه

شما باید وارد شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال کنید.

آخرین دیدگاه‌ها

پيام هاي لامرد نوشت

دسته ها